Dell Latitude 3500 Huoltokäsikirja

Akun irrottaminen

Edellytykset

  1. Noudata Ennen kuin avaat tietokoneen kannen -kohdan menettelyä.
  2. Irrota SD-muistikortti
  3. Irrota rungon suojus

Vaiheet

  1. Irrota akun kaapeli emolevystä.Akun irrottaminen
  2. Irrota neljä ruuvia (M2x3), joilla akku kiinnittyy kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanoon [1].
  3. Nosta akku irti kämmentuki- ja näppäimistökokoonpanosta [2].Akun irrottaminen

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\