Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Anbefalte verktøy

Fremgangsmåtene i dette dokumentet krever følgende verktøy:
  • Stjerneskrujern nr. 0
  • Stjerneskrujern nr. 1
  • Plastspiss

MERK: #0-skrutrekker for 0–1 skruer og #1 skrutrekker for 2–4 skruer.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\