Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Battery status LED (LED-lampe for batteristatus)

Tabell 1. Battery status LED (LED-lampe for batteristatus)LED-lampe for batteristatus
StrømkildeLED-signaleringSystemstrømtilstandBatteriladenivå
StrømadapterFast hvitt lysS00–100 %
StrømadapterFast hvitt lysS4/S5< Fulladet
StrømadapterOff (Av)S4/S5Fulladet
BatteriGultS0< = 10 %
BatteriOff (Av)S0> 10 %
BatteriOff (Av)S4/S50–100 %
  • S0 (PÅ) – systemet er slått på.
  • S4 – systemet bruke minst strøm sammenlignet med alle andre hvilemodi. Systemet er nesten i AV-tilstand, unntatt for vedlikeholdsstrøm. Kontekstdata er skrevet til harddisken.
  • S5 (AV) – systemet er i avslutningstilstand.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\