Dell Latitude 3500 Servis El Kitabı

Bellek modülünü çıkarma

Önkoşullar

  1. Bilgisayarınızın içinde çalışmadan önce bölümündeki prosedürü takip edin
  2. SD bellek kartını çıkarın
  3. Alt kapağı çıkarın.
  4. Pili çıkarın

Adımlar

  1. Bellek modülü yerinden çıkana kadar bellek modülünü sabitleyen klipsleri kaldırın [1].
  2. Bellek modülünü bellek modülü yuvasından çıkarın [2].belleği çıkarma

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\