Dell Latitude 3500 Servis El Kitabı

Bellek modülünü takma

Adımlar

 1. Bellek modülünün üstündeki çentiği, bellek modülü yuvasındaki tırnakla hizalayın.
 2. Bellek modülünü yuvanın içine eğik olarak sıkıca oturtun [1].
 3. Bellek modülü klipsler ile sabitleninceye kadar aşağıya doğru bastırın [2].
  • NOT: Tık sesi duymazsanız, bellek modülünü çıkarıp yeniden takın.
  Resim: Bellek modüllerini yerine takma

Sonraki adımlar

 1. Pili yerine takın
 2. Alt kapağı yerine takın
 3. SD bellek kartını yerine takın
 4. Bilgisayarınızın içinde çalıştıktan sonra bölümündeki prosedürü takip edin

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\