Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Delli kontaktteave

Eeltingimused

  • MÄRKUS: Kui teil pole aktiivset Interneti-ühendust, võite leida kontaktteavet oma ostuarvelt, saatelehelt, tšekilt või Delli tootekataloogist.

Ülesandest

Dell pakub mitut veebi- ja telefonipõhist toe- ning teenindusvõimalust. Saadavus võib riigi ja toote järgi erineda ning mõned teenused ei pruugi olla teie piirkonnas saadaval. Delliga müügi, tehnilise toe või klienditeeninduse küsimustes ühenduse võtmiseks:

Sammud

  1. minge lehele Dell.com/support.
  2. Valige oma toekategooria.
  3. Kinnitage riik või piirkond lehe alumises osas paiknevas ripploendis Choose a Country/Region (Valige riik/piirkond).
  4. Valige oma vajadusele vastava teenuse või toe link.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\