Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Diagnostic LED (Diagnostisk LED)

Denne delen inneholder diagnostikkfunksjoner for batteriets LED-lampe.

I stedet for lydkoder, angis feil via en flerfarget LED-lampe for batterilading/batteristatus. Et bestemt blinkmønster etterfølges av et blinkende lysmønster i gult og deretter i hvitt. Lysmønsteret gjentas.

MERK: Det diagnostiske mønstret består av et tosifret antall som først angis av en serie med gule LED-blinker (1–9), etterfulgt av en pause på 1,5 sekunder med LED-lampen av. Deretter kommer en ny serie med hvite LED-blinker (1–9). Dette etterfølges av en tre sekunders pause, med LED-lyset av, før den gjentar over igjen. Hver LED-blink tar 0,5 sekunder.

Systemet slås ikke av ved visning av diagnostiske feilkoder.

Diagnostiske feilkoder erstatter all annen bruk av LED. Batterikoder for lavt batterinivå eller batterifeil for bærbare PC-er vises for eksempel ikke når diagnostiske feilkoder vises.

Tabell 1. Diagnostic LED (Diagnostisk LED)Diagnostic LED (Diagnostisk LED)
Blinkende lysmønster Mulige problemer Foreslått løsning
Gult Hvit
2 1 CPU-feil Sett inn hovedkortet.
2 2 Hovedkortfeil (inkludert ødelagt BIOS eller ROM-feil) Oppdater nyeste BIOS-versjon. Skift ut hovedkortet hvis problemet vedvarer.
2 3 Finner ikke minne/RAM Bekreft at minne modulen.. er riktig installert. Skift ut minnemodulen hvis problemet vedvarer
2 4 Minne/RAM-feil Sett inn minnemodulen.
2 5 Ugyldig minne som er installert Sett inn minnemodulen.
2 6 Feil på hovedkort, brikkesett, klokke, A20-port, Super I/O, tastaturkontroller Sett inn hovedkortet.
2 7 LCD-feil Bytt ut LCD.
2 8 Ingen strømforsyning til LCD på grunn av feil på LCD-strømskinne Sett inn hovedkortet.
3 1 RTC-strømfeil Bytt ut CMOS-batteriet.
3 2 Feil på PCI eller videokort/brikke Sett inn hovedkortet.
3 3 BIOS-gjenopprettingsbilde ikke funnet Oppdater nyeste BIOS-versjon. Skift ut hovedkortet hvis problemet vedvarer.
3 4 BIOS-gjenopprettingsbilde funnet, men ugyldig Oppdater nyeste BIOS-versjon. Skift ut hovedkortet hvis problemet vedvarer.
3 5 Feil når EC kjører i strømsekvensering Oppdater nyeste BIOS-versjon. Skift ut hovedkortet hvis problemet vedvarer.
3 6 Ødelagt flash oppdaget av SBIOS Oppdater nyeste BIOS-versjon. Skift ut hovedkortet hvis problemet vedvarer.
3 7 Ventende tidsavbrudd på ME for å svare på HECI-melding Oppdater nyeste BIOS-versjon. Skift ut hovedkortet hvis problemet vedvarer.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\