Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Diagnostika LED

Selles jaotises on üksikasjalikult kirjeldatud aku LED-tule diagnostikafunktsioone.

Piiksukoodide asemel annab tõrgetest märku kahevärviline aku laadimise/oleku LED. Konkreetsele vilkuvale mustrile järgneb oranžkollane ja seejärel valge vilkumismuster. Seejärel muster kordub.
  • MÄRKUS: Diagnostikamuster koosneb kahekohalisest arvust, mille esimest numbrit näitab oranžkollase LED-tule vilkumismuster (1 kuni 9) ja teist numbrit pärast 1,5-sekundilist pausi valge LED-tule vilkumismuster (1 kuni 9). Sellele järgneb kolmesekundiline paus, misjärel muster kordub. Iga LED-tule vilge kestab 0,5 sekundit.
Diagnostiliste tõrkekoodide esitamise ajal ei lülitu süsteem välja.

Diagnostilised tõrkekoodid alistavad alati LED-tule muud funktsioonid. Näiteks sülearvutite korral ei näidata diagnostiliste tõrkekoodide näitamise ajal aku tühjakssaamise või rikkega seotud koode.

Tabel 1. Diagnostika LED. Diagnostika LED
Vilkumismuster Võimalik probleem Soovitatud eraldusvõime
Oranžkollane Valge
2 1 CPU rike Vahetage emaplaat välja
2 2 Emaplaadi rike (sh BIOS-i rike või ROM-i tõrge) Installige BIOS-i uusim versioon. Kui probleem ei kao, vahetage emaplaat välja
2 3 Mälu/RAM-i ei tuvastatud Kontrollige, et mälumoodul oleks õigesti paigaldatud. Kui probleem ei kao, vahetage mälumoodul välja
2 4 Mälu/RAM-i rike Vahetage mälumoodul välja
2 5 Paigaldatud on sobimatu mälu Vahetage mälumoodul välja
2 6 Emaplaadi/kiibistiku rike / kella rike / Gate A20 rike / Super I/O rike / klaviatuuri kontrolleri rike Vahetage emaplaat välja
2 7 LCD rike Vahetage LCD välja
3 1 RTC toitekatkestus Vahetage CMOS-i patarei välja
3 2 PCI või videokaardi/-kiibi rike Vahetage emaplaat välja
3 3 BIOS-i taastekujutist ei leitud Installige BIOS-i uusim versioon. Kui probleem ei kao, vahetage emaplaat välja
3 4 Leitud BIOS-i taastekujutis on vigane Installige BIOS-i uusim versioon. Kui probleem ei kao, vahetage emaplaat välja

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\