Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Diagnostikk

Tabell 1. DiagnostikkFølgende tabell inneholder diagnostikk som støttes datamaskinen.
M-BIST L-BIST
Formålet med diagnostikkverktøyet Evaluerer helsetilstanden til hovedkortet og at det har flere løsninger på "Ingen strøm-", "Ingen post-" og "Ingen Video"-symptomer og reduserer gjentatte utsendinger. Kontrollerer om hovedkortet gir strøm til LCD-skjermen ved å utføre en LCD-strømskinnetest for å tillate isolering av "Ingen Video"-symptom for hovedkortet, LCD eller kabelen.
Utløser Trykk på M -tasten og strømknappen Integrert i diagnostikk av én LED-feilkode. Starter automatisk under POST
Indikator for feil Batteriets LED-lampe "Lyser gult" Batteriets LED-lampe blinker feilkode [Gul, hvit] = [2,8]
Reparasjonsinstruksjon Angir et problem med hovedkortet. Angir et problem med hovedkortet.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\