Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Diagnostyka

Tabela 1. DiagnostykaW poniższej tabeli przedstawiono opcje diagnostyki obsługiwane przez komputer.
M-BIST L-BIST
Przeznaczenie narzędzia diagnostycznego Ocenia stan płyty systemowej w celu dokładniejszego ustalenia przyczyn braku zasilania, braku testu POST lub braku obrazu, co pomaga uniknąć ponownego wysyłania części. Sprawdza, czy płyta systemowa dostarcza zasilanie do wyświetlacza LCD, wykonując test szyny zasilania LCD, co umożliwia izolację przyczyn braku sygnału wideo do obrębu płyty głównej, ekranu LCD lub kabla.
Trigger Naciśnięcie klawisza M i przycisku zasilania Zintegrowany z diagnostyką błędów za pomocą pojedynczej diody LED. Inicjowany automatycznie podczas testu POST.
Wskaźnik usterki Dioda akumulatora świeci ciągłym światłem pomarańczowym. Kod błędu wskazywany przez miganie wskaźnika LED baterii [żółty, biały] = [2, 8]
Instrukcja naprawy Wykryto problem z płytą systemową. Wykryto problem z płytą systemową.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\