Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Dioda diagnostyczna LED

W tej sekcji opisano funkcje diagnostyczne wskaźnika LED akumulatora.

Zamiast kodów dźwiękowych błędy są sygnalizowane za pomocą dwukolorowej lampki LED naładowania akumulatora / stanu. Wskaźnik ten miga na pomarańczowo, a następnie na biało, zgodnie z określonym wzorem. Następnie wzór migania powtarza się.

UWAGA: Wzór diagnostyczny składa się z dwucyfrowej liczby reprezentowanej przez pierwszą serię mignięć lampki LED (od 1 do 9) w kolorze pomarańczowym, trwającej 1,5 sekundy przerwy, podczas której lampka nie świeci, oraz kolejnej serii mignięć (od 1 do 9) w kolorze białym. Potem następuje trwająca 3 sekundy przerwa z nieaktywną diodą, a następnie wzór się powtarza. Każde mignięcie diody LED trwa 0,5 sekundy.

System nie zostanie wyłączony, gdy wyświetlane są kody błędów diagnostycznych.

Informacje na temat kodów błędów diagnostycznych zawsze zastępują inne funkcje diod LED. Na przykład w notebookach kody baterii dla niskiego poziomu naładowania lub awarii akumulatora nie zostaną wyświetlone, gdy wyświetlane są informacje na temat kodów błędów diagnostycznych.

Tabela 1. Dioda diagnostyczna LEDDioda diagnostyczna LED
Wzór migania Możliwy problem Sugerowane rozwiązanie
Światło bursztynowe Biały
2 1 Awaria procesora Zainstaluj płytę systemową.
2 2 Awaria płyty systemowej (w tym awaria systemu BIOS lub błąd pamięci ROM) Zainstaluj najnowszą wersję systemu BIOS. Jeśli problem nie ustąpi, wymień płytę systemową.
2 3. Nie wykryto pamięci / pamięci RAM Upewnij się, że moduł pamięci jest właściwie zainstalowany. Jeśli problem nie ustąpi, wymień moduł pamięci.
2 4 Awaria pamięci RAM Zainstaluj moduł pamięci.
2 5 Zainstalowano nieprawidłowy moduł pamięci. Zainstaluj moduł pamięci.
2 6 Błąd płyty systemowej / chipsetu / awaria zegara / awaria bramy A20 / awaria Super I/O / awaria kontrolera klawiatury Zainstaluj płytę systemową.
2 7 Awaria wyświetlacza LCD Wymień wyświetlacz LCD.
2 8 Brak zasilania panelu LCD z powodu awarii szyny zasilania panelu Zainstaluj płytę systemową.
3. 1 Awaria zasilania RTC Wymień baterię CMOS.
3. 2 Awaria magistrali PCI lub karty graficznej / chipa graficznego Zainstaluj płytę systemową.
3. 3. Nie odnaleziono obrazu przywracania systemu BIOS Zainstaluj najnowszą wersję systemu BIOS. Jeśli problem nie ustąpi, wymień płytę systemową.
3. 4 Obraz przywracania systemu BIOS został znaleziony, ale jest nieprawidłowy Zainstaluj najnowszą wersję systemu BIOS. Jeśli problem nie ustąpi, wymień płytę systemową.
3. 5 Błąd sekwencji zasilania EC. Zainstaluj najnowszą wersję systemu BIOS. Jeśli problem nie ustąpi, wymień płytę systemową.
3. 6 System SBIOS wykrył uszkodzenie pamięci Flash Zainstaluj najnowszą wersję systemu BIOS. Jeśli problem nie ustąpi, wymień płytę systemową.
3. 7 Upłynął limit czasu oczekiwania na odpowiedź ME na komunikat HECI Zainstaluj najnowszą wersję systemu BIOS. Jeśli problem nie ustąpi, wymień płytę systemową.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\