Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Ekraani hingede eemaldamine

Eeltingimused

  1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist
  2. Eemaldage SD-mälukaart
  3. Eemaldage tagakaas
  4. Eemaldage aku
  5. Eemaldage WLAN
  6. Eemaldage ekraanisõlm
  7. Eemaldage ekraaniraam
  8. Eemaldage ekraanipaneel

Sammud

  1. Eemaldage kuus (M2,5 × 2,5) kruvi ja kaks (M2 × 2,5) kruvi, mis kinnitavad hinged ekraani tagakaane [1] külge.
  2. Tõstke hinged ja klambrid ekraani tagakaane [2] küljest ära.Ekraani hingede eemaldamine

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\