Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Ekraani hingede paigaldamine

Sammud

  1. Joondage hingede ja kinnitusklambrite kruviavad ekraani tagakaane [1] kruviavadega.
  2. Paigaldage kuus (M2,5 × 2,5) kruvi ja kaks (M2 × 2,5) kruvi, mis kinnitavad hinged ekraani tagakaane [2] külge.Ekraani hingede paigaldamine

Järgmised sammud

  1. Paigaldage ekraanipaneel
  2. Paigaldage ekraani raam
  3. Paigaldage ekraanisõlm
  4. Paigaldage WLAN
  5. Paigaldage aku
  6. Paigaldage tagakaas
  7. Paigaldage SD-mälukaart
  8. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\