Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Ekraani mooduli eemaldamine

Eeltingimused

 1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist
 2. Eemaldage SD-mälukaart
 3. Eemaldage tagakaas
 4. Eemaldage aku
 5. Eemaldage WLAN

Sammud

 1. Eemaldage juhtmevaba antenni kinnitav kleeplint ja ühendage antennid emaplaadi küljest lahti [1].
 2. Ühendage ekraani kaabel emaplaadil olevast liitmikust lahti [2, 3].Ekraani mooduli eemaldamine
 3. Eemaldage ekraani kaabel randmetoe ja klaviatuuri koostu juhikutest [1].
 4. Eemaldage neli (M2,5 × 5) kruvi, mis kinnitavad vasaku ja parema hinge emaplaadi ning randmetoe ja klaviatuuri koostu [2] külge. Ekraani mooduli eemaldamine
 5. Tõstke randmetoe ja klaviatuuri koost nurga alla [1].
 6. Tõstke hinged üles, et vabastada randmetoe ja klaviatuuri koost ekraanisõlmelt [2].Ekraani mooduli eemaldamine
 7. Lükake ning eemaldage randmetoe ja klaviatuuri koost ekraanisõlmelt.Ekraani mooduli eemaldamine
 8. Pärast kõigi eelnevate toimingute sooritamist jääb alles ekraanisõlm.Ekraani mooduli eemaldamine

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\