Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Ekraanikaabli eemaldamine

Eeltingimused

 1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist
 2. Eemaldage SD-mälukaart
 3. Eemaldage tagakaas
 4. Eemaldage aku
 5. Eemaldage WLAN
 6. Eemaldage ekraanisõlm
 7. Eemaldage ekraaniraam
 8. Eemaldage ekraanipaneel

Sammud

 1. Eemaldage kaamerakaabel ja ekraanikaabel ekraani tagakaane juhikutest [1, 2].
 2. Tõmmake ära kleeplint, mis kaamerakaablit kinni hoiab 3,4,5. Ekraanikaabli eemaldamine
 3. Tõstke kaamerakaabel ning ekraanikaabel ekraani tagakaane küljest ära.Ekraanikaabli eemaldamine

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\