Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Ekraanipaneeli eemaldamine

Eeltingimused

 1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist
 2. Eemaldage SD-mälukaart
 3. Eemaldage tagakaas
 4. Eemaldage aku
 5. Eemaldage WLAN
 6. Eemaldage ekraanisõlm
 7. Eemaldage ekraaniraam

Sammud

 1. Eemaldage neli (M2 × 2,5) kruvi, mis kinnitavad ekraanipaneeli ekraani tagakaane [1] külge.
 2. Tõstke ekraanipaneel üles ja keerake see ümber [2].Ekraanipaneeli eemaldamine
 3. Eemaldage teip, mis kinnitab ekraani kaabli ekraanipaneeli taha [1].
 4. Tõstke sulgur üles ja ühendage ekraanikaabel ekraanipaneeli kaabli liidesest lahti [2].
 5. Tõstke ekraanipaneel ekraani tagakaanelt [3] ära.Ekraanipaneeli eemaldamine
  • MÄRKUS: Ärge tõmmake ega vabastage venivaid teipe ekraanipaneelilt. Klambreid ei ole vaja ekraanipaneelilt eemaldada.
 6. Pärast kõigi eelnevate toimingute sooritamist jääb alles ekraanipaneel.Ekraanipaneeli eemaldamine

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\