Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Ekraanipaneeli paigaldamine

Sammud

 1. Asetage ekraanipaneel tasasele ja puhtale pinnale.Ekraanipaneeli paigaldamine
 2. Ühendage ekraani kaabel ekraanipaneeli tagaküljel asuvasse liitmikku ja sulgege kaabli kinnitamiseks lukusti [1].
 3. Kinnitage teip, mis hoiab ekraani kaablit ekraanipaneeli [2] tagaküljel.
 4. Pöörake ekraanipaneel ümber ja asetage see ekraani tagakaanele [3].Ekraanipaneeli paigaldamine
 5. Joondage ekraanipaneeli kruviaugud ekraani tagakaane kruviaukudega [1].
 6. Paigaldage neli (M2 × 2,5) kruvi, mis kinnitavad ekraanipaneeli ekraani tagakaane külge [2]. Ekraanipaneeli paigaldamine

Järgmised sammud

 1. Paigaldage ekraani raam
 2. Paigaldage ekraanisõlm
 3. Paigaldage WLAN
 4. Paigaldage aku
 5. Paigaldage tagakaas
 6. Paigaldage SD-mälukaart
 7. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\