Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Ekraanisõlme paigaldamine

Ülesandest

 • MÄRKUS: Veenduge, et hinged oleksid maksimaalselt avatud, enne kui paigaldate ekraanisõlme randmetoe- ja klaviatuurimooduli külge.

Sammud

 1. Joondage ja asetage randmetoe ja klaviatuuri koost ekraanisõlme hingede alla.Ekraanisõlme paigaldamine
 2. Vajutage hinged alla emaplaadile ja randmetoe ning klaviatuuri koostule [1].
 3. Paigaldage randmetoe ja klaviatuuri koost ekraanisõlmele [2].Ekraanisõlme paigaldamine
 4. Juhtige ekraani kaabel läbi randmetoe ja klaviatuuri koostu juhikute [1].
 5. Paigaldage neli (M2,5 × 5) kruvi, mis kinnitavad vasaku ja parema hinge emaplaadi ning randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [2]. Ekraanisõlme paigaldamine
 6. Ühendage traadita antennikaablid ja kinnitage kleeplint, mis fikseerib selle emaplaadi külge [1].
 7. Ühendage ekraanikaabel emaplaadil oleva liitmikuga [2, 3].Ekraanisõlme paigaldamine

Järgmised sammud

 1. Paigaldage WLAN
 2. Paigaldage aku
 3. Paigaldage tagakaas
 4. Paigaldage SD-mälukaart
 5. Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\