Dell Latitude 3500 Servis El Kitabı

Ekran çerçevesini takma

Adımlar

  1. Ekran çerçevesini ekranın arka kapağı ile hizalayın.Ekran çerçevesini takma
  2. Ekran çerçevesini yavaşça yerine oturtun.Ekran çerçevesini takma

Sonraki adımlar

  1. Ekran aksamını yerine takın.
  2. WLAN’ı yerine takın
  3. Pili yerine takın
  4. Alt kapağı yerine takın
  5. SD bellek kartını yerine takın
  6. Bilgisayarınızın içinde çalıştıktan sonra bölümündeki prosedürü takip edin

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\