Dell Latitude 3500 Servis El Kitabı

Ekran menteşelerini çıkarma

Önkoşullar

  1. Bilgisayarınızın içinde çalışmadan önce bölümündeki prosedürü takip edin
  2. SD bellek kartını çıkarın
  3. Alt kapağı çıkarın.
  4. Pili çıkarın
  5. WLAN'ı çıkarın
  6. Ekran aksamını çıkarın
  7. Ekran çerçevesini çıkarın
  8. Ekran panelini çıkarın

Adımlar

  1. Menteşeleri ekranın arka kapağına sabitleyen altı (M2.5x2.5) vidayı ve iki (M2x2.5) vidayı çıkarın [1].
  2. Menteşeleri ve destekleri ekranın arka kapağından kaldırın [2].Ekran menteşelerini çıkarma

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\