Dell Latitude 3500 Servis El Kitabı

Ekran menteşelerini takma

Adımlar

  1. Menteşeler ve desteklerdeki vida deliklerini ekranın arka kapağındaki vida delikleriyle hizalayın [1].
  2. Menteşeleri ekranın arka kapağına sabitleyen altı (M2.5x2.5) vidayı ve iki (M2x2.5) vidayı yerine takın [2].Ekran menteşelerini takma

Sonraki adımlar

  1. Ekran panelini yerine takın
  2. Ekran çerçevesini yerine takın
  3. Ekran aksamını yerine takın.
  4. WLAN’ı yerine takın
  5. Pili yerine takın
  6. Alt kapağı yerine takın
  7. SD bellek kartını yerine takın
  8. Bilgisayarınızın içinde çalıştıktan sonra bölümündeki prosedürü takip edin

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\