Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Emaplaadi eemaldamine

Eeltingimused

 1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist
 2. Eemaldage SD-mälukaart
 3. Eemaldage tagakaas
 4. Eemaldage aku
 5. Eemaldage WLAN
 6. Eemaldage mälu
 7. Eemaldage SSD
 8. Eemaldage süsteemi ventilaator
 9. Eemaldage jahutusradiaator
 10. Eemaldage ekraanisõlm

Sammud

 1. Eemaldage järgmised kaablid emaplaadi küljest:
  1. toitenupu paneeli kaabel [1];
  2. eDP-kaabel [2];
  3. sisend-/väljundseadme kaabel [3];
  4. HDD [4];
  5. puuteplaadi kaabel [5];
  6. klaviatuuri kaabel [6]. Emaplaadi eemaldamine
 2. Eemaldage järgmised kaablid emaplaadi küljest:
  1. alalisvoolusisendi kaabel [1, 2];
  2. kõlari kaabel [3].Emaplaadi eemaldamine
 3. Eemaldage kaks (M2 × 3) kruvi ja kaks (M2 × 2) kruvi, mis kinnitavad emaplaadi käepideme ja klaviatuurikomplekti [1] külge.
 4. Tõstke emaplaat üles käepidemest ja klaviatuurikomplektist [2].Emaplaadi eemaldamine

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\