Dell Latitude 3500 Huoltokäsikirja

ePSA-diagnoosin suorittaminen

Tietoja tästä tehtävästä

Aloita diagnostiikan käynnistys jommallakummalla alla ehdotetuista menetelmistä:

Vaiheet

 1. Käynnistä tietokone.
 2. Kun tietokone käynnistyy, paina F12-painiketta, kun näet Dell-logon.
 3. Valitse käynnistysvalikosta nuolinäppäimillä Diagnostics-vaihtoehto ja paina sitten Enter.
  • HUOMAUTUS: Enhanced Pre-boot System Assessment -ikkuna avautuu. Se sisältää kaikki tietokoneessa havaitut laitteet. Diagnostiikka suorittaa kaikkien havaittujen laitteiden testauksen.
 4. Voit siirtyä sivuluettelointiin painamalla oikeassa alakulmassa olevaa nuolta. Havaitut laitteet luetteloidaan ja testataan.
 5. Jos haluat suorittaa tietyn laitteen diagnoosin, paina Esc ja napsauta Yes (Kyllä) pysäyttääksesi diagnoosin.
 6. valitse vasemmasta paneelista laite ja napsauta Run Tests (Suorita testit).
 7. Jos löytyy ongelmia, virhekoodit esitetään. Merkitse virhekoodit muistiin ja ota yhteys Delliin.

  tai

 8. Sammuta tietokone.
 9. Pidä Fn-näppäintä painettuna painaessasi virtapainiketta, ja vapauta sitten molemmat.
 10. Toista vaiheet 3–7.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\