Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

ePSA-diagnostika käitamine

Ülesandest

Käivitage diagnostika alglaadimine allpool kirjeldatud meetodite abil.

Sammud

 1. Lülitage arvuti sisse.
 2. Kui toimub arvuti alglaadimine, vajutage klahvi F12, sellel ajal kui on kuvatud Delli logo.
 3. Alglaadimismenüü ekraanil valige üles/alla noolenuppudega valik Diagnostics (Diagnostika) ja seejärel vajutage klahvi Enter (Sisestusklahv).
  • MÄRKUS: Näidatakse akent Enhanced Pre-boot System Assessment (Täiustatud algkäivituseelne süsteemi hindamine), milles on loetletud kõik arvutis tuvastatud seadmed. Diagnostika hakkab käivitama teste kõigil tuvastatud seadmetel.
 4. Vajutage lehtede loendisse sisenemiseks alumises vasakus nurgas olevat noolt. Tuvastatud kuvatakse loendis ja neid testitakse.
 5. Diagnostikakatse käivitamiseks kindlal seadmel vajutage klahvi Esc ja diagnostikatesti peatamiseks klõpsake nuppu Yes (Jah).
 6. Valige vasakult paanilt seade ja klõpsake valikut Run Tests (Käivita testid).
 7. Probleemide korral kuvatakse tõrkekoodid. Märkige tõrkekood üles ja pöörduge Delli poole.

  või

 8. lülitage arvuti välja.
 9. Vajutage pikalt klahvi Fn, vajutades samal ajal toitenuppu, ja vabastage siis mõlemad.
 10. Korrake eespool kirjeldatud toiminguid 3–7.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\