Dell Latitude 3500 Servis El Kitabı

EPSA Tanılamalarını çalıştırma

Bu görev hakkında

Aşağıda önerilen yöntemlerden biriyle tanılama önyüklemesini çağırın:

Adımlar

 1. Bilgisayarı açın.
 2. Bilgisayar ön yükleme yaparken Dell logosu görüntülendiğinde F12 tuşuna basın.
 3. Önyükleme menüsü ekranında, Tanılamalar seçeneğini belirlemek için Yukarı/Aşağı ok tuşlarını kullanın ve ardından Enter tuşuna basın.
  • NOT: Bilgisayarda algılanan tüm aygıtları listeleyen Enhanced Pre-boot System Assessment (Gelişmiş Önyükleme Öncesi Sistem Değerlendirmesi) penceresi görüntülenir. Tanılama, algılanan tüm aygıtlarda testleri çalıştırmaya başlar.
 4. Sayfa listesine gitmek için sağ alt köşedeki oka basın. Algılanan öğeler listelenir ve test edilir.
 5. Belirli bir aygıtta tanılama testi gerçekleştirmek isterseniz, tanılama testini durdurmak için Esc tuşuna ve Yes'e (Evet) basın.
 6. Sol bölmeden aygıtı seçin ve Run Tests öğesine tıklayın.
 7. Bir sorun halinde hata kodları görüntülenir. Hata kodunu not edip Dell'e başvurun.

  veya

 8. Bilgisayarı kapatın.
 9. Güç düğmesine basarken Fn tuşuna basılı tutun ve ikisini birden bırakın.
 10. Yukarıdaki 3–7 numaralı adımları tekrar edin.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\