Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen

Om denne oppgaven

Når du er ferdig med å sette alt tilbake, må du passe på at du kobler til eventuelle eksterne enheter, kort og kabler før du slår på datamaskinen.

Trinn

  1. Koble telefon- og nettverkskablene til datamaskinen.

    FORSIKTIG: Hvis du skal koble til en nettverkskabel, kobles først kabelen til nettverksenheten og deretter til datamaskinen.

  2. Koble til datamaskinen og alle tilkoblede enheter i strømuttakene.
  3. Slå på datamaskinen.
  4. Hvis nødvendig må du kontrollere at datamaskinen fungerer som den skal ved å kjøre ePSA-diagnostikk.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\