Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Før du foretar arbeid inne i datamaskinen

Om denne oppgaven

For å unngå å skade datamaskinen må du utføre trinnene nedenfor før du begynner å arbeide inne i datamaskinen.

Trinn

  1. Sørg for å overholde følgende sikkerhetsinstruksjoner.
  2. Pass på at arbeidsunderlaget er plant og rent, slik at du unngår riper i datamaskindekselet.
  3. Slå av datamaskinen.
  4. Koble alle nettverkskabler fra datamaskinen.

    FORSIKTIG: Når du skal koble fra en nettverkskabel, må du først koble kabelen fra datamaskinen og deretter fra nettverksenheten.

  5. Koble datamaskinen og alt tilkoblet utstyr fra strømuttakene.
  6. Trykk og hold inne strømknappen mens datamaskinen er koblet fra, for å jorde hovedkortet.

    MERK: Unngå elektrostatisk utlading. Forbind deg selv til jord med en jordingsstropp rundt håndleddet eller ved å berøre en umalt metallflate med jevne mellomrom, for eksempel en kontakt på baksiden av datamaskinen.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\