Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Fjerne skjermkabelen

Forutsetninger

 1. Følg prosedyren i Før du arbeider inne i datamaskinen.
 2. Ta ut SD-minnekortet
 3. Ta av bunndekselet.
 4. Ta ut batteriet
 5. Ta ut WLAN
 6. Ta ut skjermenheten.
 7. Ta av skjermrammen.
 8. Ta ut skjermpanelet.

Trinn

 1. Ta ut kamerakabelen og skjermkabelen fra kabelføringene på skjermens bakdeksel [1,2].
 2. Fjern den selvklebende tapen som fester kamerakabelen 3,4,5.
  Bilde: Ta ut skjermkabelen
 3. Løft kamerakabelen og skjermkabelen fra skjermens bakdeksel.
  Ta ut skjermkabelen

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\