Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Forholdsregler for litium-ion-batteri

FORSIKTIG:

  • Vær forsiktig når du håndterer litium-ion-batterier.
  • Lad ut batteriet så mye som mulig før du tar det ut av systemet. Dette kan gjøres ved å koble strømadapteren fra systemet for at batteriet skal lades ut.
  • Ikke knus, slipp, ødelegg eller gjennombore batteriet ved bruk av fremmedlegemer.
  • Ikke utsett batteriet for høye temperaturer, eller demontere batteripakker og celler.
  • Ikke trykk på overflaten av batteriet.
  • Ikke bøy batteriet.
  • Ikke bruk verktøy av noe slag for å lirke på eller mot batteriet.
  • Sørg for at du ikke mister eller forlegger skruene ved service av dette produktet for å forhindre utilsiktet punktering eller skade på batteriet og andre systemkomponenter.
  • Hvis batteriet sitter fast i datamaskinen som et resultat av oppsvulming, må du ikke prøve å løsne batteriet, da punktering, bøying, eller knusing av et litium-ion-batteri kan være farlig. Kontakt Dells tekniske kundestøtte for hjelp ved et slikt tilfelle. Gå til www.dell.com/contactdell.
  • Kjøp alltid genuine batterier fra www.dell.com eller autoriserte Dell-partnere og videreforhandlere.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\