Dell Latitude 3500 Servis El Kitabı

G/Ç kartını takma

Adımlar

  1. Hizalama direklerini kullanarak G/Ç kartını avuç içi dayanağı ve klavye aksamının üzerine yerleştirin [1].
  2. G/Ç kartını avuç içi dayanağı ve klavye aksamına sabitleyen iki (M2x3) vidayı yerine takın [2].Resim: Vidaları yerine takma
  3. G/Ç kartı kablosunu avuç içi dayanağına ve klavye aksamına takın [1].
  4. G/Ç kartı kablosunu sistem kartına bağlayın ve kabloyu sabitlemek için mandalı kapatın [2].G/Ç kartını takma

Sonraki adımlar

  1. Sabit sürücü aksamını yerine takın
  2. Pili yerine takın
  3. Alt kapağı yerine takın
  4. SD bellek kartını yerine takın
  5. Bilgisayarınızın içinde çalıştıktan sonra bölümündeki prosedürü takip edin

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\