Dell Latitude 3500 Servis El Kitabı

Güç düğmesi kartını takma

Adımlar

  1. Güç düğmesi kartını avuç içi dayanağı ve klavye aksamı üzerindeki yuvaya yerleştirin [1].
  2. Güç düğmesi kartını avuç içi dayanağı ve klavye aksamına sabitleyen iki (M2x3) vidayı yerine takın [2]. Güç düğmesi kartını takma
  3. Güç düğmesi kablosunu avuç içi dayanağı ve klavye aksamına yapıştırın [1].
  4. Güç düğmesi kablosunu sistem kartına kaydırın ve kabloyu sabitlemek için mandalı kapatın [2]. Güç düğmesi kartını takma

Sonraki adımlar

  1. Ekran aksamını yerine takın.
  2. Sistem fanını yerine takın
  3. Pili yerine takın
  4. Alt kapağı yerine takın
  5. SD bellek kartını yerine takın
  6. Bilgisayarınızın içinde çalıştıktan sonra bölümündeki prosedürü takip edin

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\