Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Installing the heatsink—UMA (Sette inn varmeavlederen – UMA)

Trinn

  1. Sett inn varmeavlederen på hovedkortet, og juster skruehullene på varmeavlederen etter skruehullene på hovedkortet [1].
  2. Stram i rekkefølge (angitt på varmeavlederen) de fire festeskruene som fester varmeavlederen til hovedkortet [2].
    Sette inn varmeavlederen – UMA

Neste trinn

  1. Sett inn batteriet
  2. Sett på bunndekselet.
  3. Sett inn SD-minnekortet
  4. Følg fremgangsmåten i etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\