Dell Latitude 3500 Servicehåndbok

Installing the IO board (Sette inn IO-kortet)

Trinn

 1. Sett I/O-kortet på håndleddstøtten og tastaturenheten ved hjelp av justeringsstolpene [1].
 2. Fest (M2x3)-skruene som fester I/O-kortet til håndleddstøtten og tastaturenheten [2].
  Bilde: Feste skruene
 3. Fest I/O-kortkabelen til håndleddstøtten og tastaturenheten [1].
 4. Koble I/O-kortkabelen til hovedkortet, og lukk låsen fester kabelen [2].
  Bilde: Sette inn I/O-kortet

Neste trinn

 1. Sett inn harddiskenheten.

  MERK: Kreves for systemer med 42 wattimer batteri

 2. Sett inn batteriet.
 3. Sett på basedekslet.
 4. Sett inn SD-minnekortet.
 5. Følg fremgangsmåten i Etter at du har arbeidet inne i datamaskinen.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\