Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Instalowanie akumulatora

Kroki

  1. Dopasuj otwory na śruby w akumulatorze do otworów w zestawie podparcia dłoni i klawiatury [1].
  2. Wkręć cztery śruby (M2x3) mocujące akumulator do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2].
    Instalowanie akumulatora
  3. Podłącz kabel akumulatora do płyty systemowej.
    Instalowanie akumulatora

Kolejne kroki

  1. Zainstaluj pokrywę dolną.
  2. Zainstaluj kartę pamięci SD.
  3. Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\