Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Instalowanie kamery

Kroki

 1. Podłącz kabel kamery do modułu kamery [1].
 2. Umieść kabel kamery w prowadnicach [2].
 3. Za pomocą wypustki prowadzącej przyklej moduł kamery do pokrywy tylnej wyświetlacza [3].
  Instalowanie kamery

Following is the procedure to install the camera in systems with the Touch functionality.

 1. Umieść moduł kamery w pokrywie tylnej wyświetlacza [1].
 2. Przyklej taśmę mocującą kabel kamery do pokrywy tylnej wyświetlacza [2].
  Instalowanie kamery

Kolejne kroki

 1. Zainstaluj panel wyświetlacza.
 2. Zainstaluj osłonę wyświetlacza.
 3. Zainstaluj zestaw wyświetlacza.
 4. Zainstaluj kartę sieci WLAN.
 5. Zainstaluj akumulator.
 6. Zamontuj pokrywę dolną.
 7. Zainstaluj kartę pamięci SD.
 8. Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\