Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Instalowanie karty rozszerzeń VGA

Kroki

 1. Umieść kartę rozszerzeń VGA i wyrównaj otwory na śruby w karcie z otworami w zestawie podparcia dłoni i klawiatury [1].
 2. Wkręć dwie śruby (M2x3) mocujące kartę rozszerzeń VGA do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2].
  Instalowanie karty rozszerzeń VGA
 3. Umieść kabel karty rozszerzeń VGA i kabel wyświetlacza w prowadnicach na wentylatorze.
  Instalowanie karty rozszerzeń VGA
 4. Podłącz kabel karty rozszerzeń VGA [1] i kabel wyświetlacza [2] do płyty systemowej.
  Instalowanie karty rozszerzeń VGA

Kolejne kroki

 1. Zainstaluj akumulator.
 2. Zainstaluj pokrywę dolną.
 3. Zainstaluj kartę pamięci SD.
 4. Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\