Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Instalowanie karty Secure Digital

Kroki

  1. Wsuń kartę Secure Digital do gniazda, aż zatrzaśnie się w miejscu.
  2. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.
    Instalowanie karty micro SD

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\