Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Instalowanie karty sieci WWAN

Informacje o tym zadaniu

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia karty sieci WWAN, nie należy umieszczać pod nią żadnych kabli.

Kroki

 1. Umieść kartę WWAN w złączu na karcie towarzyszącej WWAN [1].
 2. Podłącz kable sieci WWAN do złączy na karcie sieci WWAN [2].
 3. Załóż wspornik karty sieci WWAN, aby zamocować do tej karty kable sieci WWAN [3].
 4. Wkręć śrubę (M2x3), aby zamocować wspornik karty sieci WWAN do karty sieci WWAN [4].
  SIM

Kolejne kroki

 1. Podłącz kabel akumulatora.
 2. Zamontuj pokrywę dolną.
 3. Zainstaluj kartę SIM.
 4. Zainstaluj kartę pamięci SD.
 5. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\