Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Instalowanie karty SIM

Kroki

  1. Otwórz zatrzask zakrywający gniazdo karty SIM, aby wyjąć ją z komputera [1].
  2. Wsuń igłę do gniazda i wciśnij ją, aby wysunąć obsadę karty SIM [2].
  3. Pociągnij obsadę karty SIM i umieść kartę SIM w obsadzie karty [3] i [4].
  4. Wsuń obsadę karty SIM do gniazda, aż usłyszysz kliknięcie.
    SIM
  5. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\