Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Instalowanie karty towarzyszącej WWAN

Informacje o tym zadaniu

UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia karty sieci WWAN, nie należy umieszczać pod nią żadnych kabli.

Kroki

 1. Umieść kartę towarzyszącą WWAN w zestawie podpórki na nadgarstek i klawiatury, dopasowując ją do wypustek [1].
 2. Wkręć dwie śruby (M2x3) mocujące kartę towarzyszącą WWAN do zestawu podpórki na nadgarstek i klawiatury [2].
  SIM
 3. Podłącz kabel karty towarzyszącej WWAN do złącza na karcie i zamknij zatrzask, aby zamocować kabel [1].SIM

Kolejne kroki

 1. Zainstaluj kartę sieci WWAN
 2. Podłącz kabel akumulatora.
 3. Zamontuj pokrywę dolną.
 4. Zainstaluj kartę SIM.
 5. Zainstaluj kartę pamięci SD.
 6. Wykonaj procedurę przedstawioną w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\