Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Instalowanie modułu pamięci

Kroki

 1. Dopasuj wycięcie w module pamięci do wypustki w gnieździe.
 2. Wsuń moduł pamięci do gniazda pod kątem [1].
 3. Dociśnij moduł pamięci, aby zatrzaski mocujące zabezpieczyły moduł [2].

  UWAGA: Jeśli nie usłyszysz kliknięcia, wyjmij moduł pamięci i zainstaluj go ponownie.

  Instalowanie modułów pamięci

Kolejne kroki

 1. Podłącz kabel akumulatora.
 2. Zainstaluj pokrywę dolną.
 3. Zainstaluj kartę pamięci SD.
 4. Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\