Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Instalowanie osłony wyświetlacza

Kroki

 1. Dopasuj osłonę wyświetlacza do tylnej pokrywy wyświetlacza.
  Instalowanie osłony wyświetlacza
 2. Delikatnie wciśnij osłonę wyświetlacza na miejsce.
  Instalowanie osłony wyświetlacza

Kolejne kroki

 1. Zainstaluj zestaw wyświetlacza
 2. Zainstaluj kartę sieci WLAN.
 3. Zainstaluj akumulator.
 4. Zainstaluj pokrywę dolną.
 5. Zainstaluj kartę pamięci SD.
 6. Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\