Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Instalowanie panelu wyświetlacza

Kroki

 1. Połóż panel wyświetlacza na płaskiej i czystej powierzchni.
  Instalowanie panelu wyświetlacza
 2. Podłącz kabel wyświetlacza do złącza z tyłu panelu wyświetlacza i zamknij zaczep, aby zamocować kabel [1].
 3. Przyklej taśmę mocującą kabel wyświetlacza do tyłu panelu wyświetlacza [2].
 4. Odwróć panel wyświetlacza i umieść go na tylnej pokrywie wyświetlacza [3].
  Instalowanie panelu wyświetlacza
 5. Dopasuj otwory na śruby w panelu wyświetlacza do otworów w pokrywie tylnej wyświetlacza [1].
 6. Wkręć cztery śruby (M2x2,5) mocujące panel wyświetlacza do pokrywy tylnej wyświetlacza [2].
  Instalowanie panelu wyświetlacza

Kolejne kroki

 1. Zainstaluj osłonę wyświetlacza.
 2. Zainstaluj zestaw wyświetlacza
 3. Zainstaluj kartę sieci WLAN.
 4. Zainstaluj akumulator.
 5. Zainstaluj pokrywę dolną.
 6. Zainstaluj kartę pamięci SD.
 7. Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\