Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Instalowanie pokrywy dolnej

Kroki

  1. Umieść pokrywę dolną na zestawie podparcia dłoni i klawiatury [1].
    Instalowanie pokrywy dolnej
  2. Dokręć dziesięć śrub mocujących pokrywę dolną do zestawu podparcia dłoni i klawiatury.
    Instalowanie pokrywy dolnej

Kolejne kroki

  1. Zainstaluj kartę pamięci SD.
  2. Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\