Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Instalowanie radiatora — konfiguracja z autonomiczną kartą graficzną

Kroki

  1. Umieść radiator na płycie systemowej i dopasuj otwory na śruby w radiatorze do otworów w płycie systemowej [1].
  2. W kolejności wskazanej na radiatorze dokręć siedem śrub mocujących radiator do płyty systemowej [2].
    Instalowanie radiatora — konfiguracja z autonomiczną kartą graficzną

Kolejne kroki

  1. Zainstaluj akumulator.
  2. Zainstaluj pokrywę dolną.
  3. Zainstaluj kartę pamięci SD.
  4. Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\