Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Instalowanie wentylatora systemowego

Kroki

 1. Dopasuj otwory na śruby wentylatora do otworów w zestawie podpórki na nadgarstek i klawiatury [1].
 2. Wkręć dwie śruby (M2x3) mocujące wentylator do zestawu podpórki na nadgarstek i klawiatury [2].
  Instalowanie wentylatora systemowego
 3. Umieść kabel karty VGA i kabel wyświetlacza w prowadnicach na wentylatorze [1].
 4. Podłącz kabel wentylatora do płyty systemowej [2].
  Instalowanie wentylatora systemowego
 5. Podłącz kabel karty VGA [1] i kabel wyświetlacza [2, 3] do płyty systemowej.
  Instalowanie wentylatora systemowego

Kolejne kroki

 1. Zainstaluj akumulator.
 2. Zamontuj pokrywę dolną.
 3. Zainstaluj kartę pamięci SD.
 4. Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\