Dell Latitude 3500 Instrukcja serwisowa

Instalowanie zestawu tabliczki dotykowej

Informacje o tym zadaniu

UWAGA: Upewnij się, że tabliczka dotykowa jest dopasowana do prowadnic na zestawie podparciu dłoni i klawiatury, a odstęp po obu stronach tabliczki dotykowej jest taki sam.

Kroki

 1. Umieść tabliczkę dotykową w gnieździe zestawu podparcia dłoni i klawiatury [1].
 2. Wkręć cztery śruby (M2x2) mocujące tabliczkę dotykową do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2].
  Instalowanie zestawu tabliczki dotykowej
 3. Przyklej taśmę mocującą tabliczkę dotykową do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [1].
 4. Podłącz kabel tabliczki dotykowej do złącza na płycie systemowej i zamknij zatrzask zabezpieczający, aby zamocować kabel [2].
  Instalowanie zestawu tabliczki dotykowej
 5. Umieść wspornik tabliczki dotykowej w gnieździe w zestawie podparcia dłoni i klawiatury [1].
 6. Wkręć trzy śruby (M2x2) mocujące wspornik tabliczki dotykowej do zestawu podparcia dłoni i klawiatury [2] i przyklej taśmę mocującą wspornik do zestawu.
  Instalowanie zestawu tabliczki dotykowej

Kolejne kroki

 1. Zainstaluj akumulator.
 2. Zainstaluj pokrywę dolną.
 3. Zainstaluj kartę pamięci SD.
 4. Wykonaj procedurę opisaną w części Po zakończeniu serwisowania komputera.

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\