Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

I/O-paneeli eemaldamine

Eeltingimused

  1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist
  2. Eemaldage SD-mälukaart
  3. Eemaldage tagakaas
  4. Eemaldage aku
  5. Eemaldage kõvakettamoodul

Sammud

  1. Avage riiv ja ühendage I/O-kaardi kaabel emaplaadilt lahti [1].
  2. Eemaldage I/O-kaardi kaabel randmetoe ja klaviatuuri koostu küljest [2].I/O-paneeli eemaldamine
  3. Eemaldage kaks (M2 × 3) kruvi, mis kinnitavad I/O-kaardi randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [1].
  4. Tõstke I/O-kaardi koos kaabliga randmetoelt ja klaviatuuri koostult maha [2].I/O-paneeli eemaldamine

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\