Dell Latitude 3500 Priročnik za servisiranje

Izklop računalnika – Windows 10

O tem opravilu

PREVIDNO: Preden izklopite računalnik ali odstranite stranski pokrov, shranite in zaprite vse odprte datoteke ter zaprite vse odprte programe, da preprečite izgubo podatkov.

Koraki

  1. Kliknite gumb Ikona gumba Start ali se ga dotaknite.
  2. Kliknite Ikona za vklop ali se je dotaknite, nato kliknite ali se dotaknite možnosti Shut down (Zaustavitev sistema).

    OPOMBA: Zagotovite, da so računalnik in vse priključene naprave izklopljene. Če se računalnik in priključene naprave niso samodejno izključili pri izklopu operacijskega sistema, za približno 6 sekund pridržite gumb za vklop.


Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\