Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Jahutusradiaatori eemaldamine – UMA

Eeltingimused

  1. Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist
  2. Eemaldage SD-mälukaart
  3. Eemaldage tagakaas
  4. Eemaldage aku

Sammud

  1. Keerake lahti neli kruvi, mis hoiavad jahutusradiaatorit emaplaadi küljes [1].
    • MÄRKUS: Keerake lahti kruvid jahutusradiaatorile märgitud järjekorras [1, 2, 3, 4].
  2. Tõstke jahutusventilaator emaplaadilt maha [2].

Rate this content

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
0/3000 characters
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please provide ratings (1-5 stars).
  Please select whether the article was helpful or not.
  Comments cannot contain these special characters: <>()\